Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Esra Özyürek - Nostalgia for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey

Özyürek’s Nostalgia for the Modern beschrijft de ‘gevoelsstructuur’ van nostalgie naar de vroege jaren van de Turkse republiek. Zowel bij de kemalistische elites als de seculiere burgers in Turkije is deze ‘hunkering’ nieuw, omdat voor het eerst de republikeinse ideologie en beeldvorming wordt ‘geprivatiseerd’. Terwijl het voeger altijd de overheid was die het publieke beeld over Atatürk en de vroege republiek bepaalde, zijn het nu de burgers, bedrijven, intellectuelen en NGO’s die in de vorm van posters, T-shirts, conferenties, tentoonstellingen en zelfs Tv-reclames inhoud geven aan deze nieuwe nostalgie.

Antropologe Özyürek benadert nostalgie als een verschijnsel dat integraal is aan moderniteit, en niet als een kenmerk van teleurstelling met het heden. In een scherpe analyse verklaart de auteur hoe de Turkse staatsautoriteit nu wordt vermomd als consumentenkeuze. Het nieuwe neoliberale denken van de Turkse staat wordt op deze manier verzoend met de geschiedenis van - en herinnering aan de autoritaire eenpartijstaat. Zelfs de Islamistisch georiënteerde nieuwe elites omarmen de vroege republiek als ideaal, terwijl zij tegelijkertijd het strikte secularisme van daarna als een afwijking van Atatürk’s ‘ware ideologie’ beschouwen.

Nostalgia for the Modern is een etnografische studie die op een toegankelijke manier is geschreven. Hierdoor biedt het een verfrissende blik voor iedereen die geïnteresseerd is in de vorming van nationale identiteit in het huidige Turkije.

Esra Özyürek, Nostalgia for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey (Durham: Duke University Press, 2006)  

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...