Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Louis de Bernières - Vogels zonder Vleugels

Wie iets van de complexiteit van het huidige Turkije wil begrijpen, kan niet zonder enige kennis van wat daaraan voorafging. Een van de meest intrigerende  kwesties is die van de natievorming van de jonge staat. De zoektocht naar een nationale identiteit tegen de achtergrond van een heterogene, multiculturele samenleving avant la lettre bleek een moeizaam, veel menselijk leed veroorzakend proces. De wetenschappelijke literatuur hierover is omvangrijk. Maar net zoals de boeken van Geert Mak niet zonder reden veel aftrek vinden onder ‘leken’ die zich voor geschiedenis interesseren, leent ook een roman zich soms beter om de intensiteit te verklaren van dingen die zich lang geleden afspeelden. Louis de Bernières lijkt daar voor wat betreft de vroege geschiedenis van de Republiek Turkije goed in te zijn geslaagd.

In een lijvig boek van ruim 500 pagina’s weet de auteur het principe van de multi-perspectiviteit op verbluffende wijze toe te passen op een van de meest problematische  periodes van de Turkse geschiedenis, de nadagen van het Osmaanse Rijk. In een meeslepende verteltrant schildert hij de levens van de inwoners van een kleine plaats in de buurt van het huidige Fethiye in de roerige periode van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de (Turkse) Bevrijdingsoorlog (1919-1923).

De gevolgen van een reeks van  politieke en diplomatieke beslissingen, waar de mensen uit deze streek part noch deel aan hebben, worden zonder een zweem van sentimentaliteit op indringende wijze beschreven. De Bernières heeft een ongecompliceerde stijl, waarbij hij bijna terloops het hele complex van interreligieuze en interetnische spanningen die de overgang van het Osmaanse Rijk naar de Republiek Turkije met zich mee bracht op onnavolgbare wijze voor de lezer toegankelijk maakt.

Van dezelfde auteur verscheen eerder het veel gelezen ‘Kapitein Corelli’s mandoline’ dat zich afspeelt  op een Grieks eiland tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog.

Louis de Bernières - Vogels zonder Vleugels (Birds without wings, vert. Tinke Davids), De Arbeiderspers, 2004

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...