Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

De poort naar het Oosten: Gaziantep

De provincie en gelijknamige provinciehoofdstad Gaziantep, ligt in het zuiden van Turkije in de regio van Zuidoost Anatolië. Met een oppervlakte van ongeveer 6000 vierkante kilometer is het gebied ongeveer twee keer zo groot als de provincie Zuid-Holland. Er wonen 1,6 miljoen mensen, waarvan driekwart in de stad Gaziantep (2008). Dit maakt de stad tot de elfde stad van het land. De arbeidsparticipatie ligt met bijna 44% iets onder het landelijk gemiddelde van bijna 49% (2008). Ook het werkloosheidscijfer van 16,8% slaat slechter uit dan het landelijk gemiddelde van 11,9% (2008).

Gaziantep is het economische en commerciële centrum van de Zuidoost-Anatolische regio en dankt deze positie voornamelijk aan de strategische ligging van de provincie. De goed ontwikkelde infrastructuur, de aanwezigheid van opgeleide arbeid en de nabijheid van vliegvelden en havens, dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de provincie voor internationale handel en maken Gaziantep tot een centrale markt voor de gehele regio. Dankzij een gedeelde grens met buurland Syrië en goede verbindingen met het Turkse hartland bezet Gaziantep een dominante positie in de Turkse en Europese handel met het Midden-Oosten.

In 2008 besloeg het BBP voor de provincie Gaziantep ongeveer US$8 miljard. Dit was toen bijna anderhalf procent van het landelijk totaal en hiermee bezette de provincie de veertiende plaats in Turkije. Over 2010 wordt voor de provincie een economische groei van 15% verwacht, hetgeen bijna het dubbele is van het groeicijfer voor heel Turkije van dat jaar. De groei van de export laat een overeenkomstig beeld zien, waarbij de export van Gaziantep over 2010 met bijna 20% steeg. Dergelijke ontwikkelingen maken van Gaziantep een van de motoren van de economische bloei die Turkije momenteel doormaakt.

Productie
In de provincie bevinden zich vier georganiseerde industriële zones met goede aan- en doorvoerroutes, die in totaal meer dan 700 bedrijven omvatten. Verder is er een Free Trade Zone, waar handel gedreven kan worden met verlichte invoer- en belastingplichten. Deze zone is opgericht en wordt geheel bestuurd door de private sector. Tot slot wordt een groot deel van het Zuidoost-Anatolisch Project (GAP), een omvangrijk regionaal ontwikkelingsproject dat voorziet in grootschalige indamming van de Tigris en Eufraat, uitgevoerd in de provincie Gaziantep. Dit brengt zowel zekerheid voor de landbouwsector in de vorm van irrigatie met zich mee, als wel grote werkgelegenheid en instroom van kapitaal.

De dominante sectoren in de productie zijn textiel, voedsel, machinerie en de plasticindustrie. Met name de textielindustrie (33%) zorgt voor een grote toestroom van buitenlands kapitaal. Hierbinnen zijn vooral machinematig gewoven tapijten (25%) en katoenen textiel (13%) erg belangrijk. Daarnaast is ook de voedselindustrie van Gaziantep een grote leverancier voor de binnenlandse en internationale markt. Zo voorziet de provincie in 60% van de Turkse vraag naar linzen en 40% van de vraag naar bulgur. Gaziantep is de op twee na belangrijkste provincie als het gaat om het tegemoetkomen van de nationale vraag naar voedselproducten.

Handel
De import van Gaziantep bedroeg in 2008 een waarde van US$2,8 miljard. De belangrijkste importpartner was, zoals dat geldt voor heel Turkije, de Europese Unie. De export was voor datzelfde jaar meer dan US$3,2 miljard waard, hetgeen betekent dat de handelsbalans positief uitslaat. Dit is in Turkije, dat op landelijk niveau geteisterd wordt door een gigantisch handelstekort, zeker geen vanzelfsprekendheid. Regionaal zijn vooral de landen Irak, Saoedi-Arabië en Syrië in het Midden-Oosten erg belangrijk, waarbij Irak bijna de helft van de totale export voor de rekening neemt. Bekijk hier een interessant documentaire over de handelsbetrekkingen tussen Gaziantep en het Midden-Oosten.  Het eerste EU-land, Duitsland, komt wat betreft export uit Gaziantep pas op plaats vier. Nederland importeerde in 2008 voor US$44 miljoen uit Gaziantep en is daarmee een van de kleinere handelspartners van de provincie.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...