Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Actuele Basisgegevens 2010

Actuele basisgegevens 2010

Hieronder volgt een overzicht van de economische basisgegevens van Turkije over het jaar 2010. Deze cijfers zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van het Turkse bureau voor de statistiek, Turkstat.

Bruto binnenlands product

Gecorrigeerd naar koopkracht
Economische groei
Inflatie
Export
Import
Handelsratio
Handelstekort
Begrotingstekort [1]
Staatsschuld [1]
Percentage BBP
Arbeidsparticipatie
Werkloosheid
Jongeren (15-24)
Human Development Index[2] 

729 miljard $
      (17e economie ter wereld)
958 miljard $
8.2 %
6.4 %
113 miljard $
185 miljard $
0.61
72 miljard $
48 miljard $
297 miljard $
40.7 %
48.8 %
11.9 %
21.7 %
0.679
      (83ste land ter wereld)
     
 [1] Bron: Turkse Centrale Bank
[2] Bron: Verenigde Naties