Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Directie

Lily Sprangers is directeur van het Turkije Instituut.

Lily Sprangers (1956) is een van de initiatiefnemers van het Turkije Instituut. Hiervoor werkte ze, sinds de oprichting (1996), als zakelijk directeur van het Duitsland Instituut. Zij studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1985-1990 was zij werkzaam bij het Ministerie van Defensie, eerst bij de Directie Voorlichting, later bij de Defensiestaf. Van 1990-1996 was ze directeur van de Atlantische Commissie, een NGO die zich richt op het stimuleren van het debat over veiligheidsvraagstukken.

Sprangers is lid van de Adviesraad van Humanity in Action. Daarnaast was ze voorzitter van het Bestuur van het Centre for European Security Studies (CESS) aan de Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter van Euroclio-VGN, de uitvoerende tak van de Europese vereniging voor geschiedenisdocenten en lid van het Bestuur van de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht, Press Now en de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Veiligheid. In 2001 werd ze onderscheiden met het Bundesverdienstkreuz.
Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...