Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Sponsors

De oprichting van het Turkije Instituut is mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsors.

Aanvankelijk werd steun gevonden onder de bedrijven die deel uit maakten van de Handelsmissie naar Turkije onder leiding van de Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven. De missie viel samen met het eerste Staatsbezoek van een Nederlands staatshoofd aan Turkije (voorjaar 2007).

Bij de negen deelnemende bedrijven voegden zich in de loop van de zomer nog drie grote bedrijven, die recente overnames in Turkije hebben gepleegd of geïnteresseerd zijn in de zich snel ontwikkelende Turkse economie.

Naast deze Nederlandse bedrijven ontvangt het Turkije Instituut ook ondersteuning van de Gemeente Den Haag. Door het beschikbaar stellen van faciliteiten kon het Turkije Instituut in juli 2007 als een Stichting naar Nederlands recht worden opgericht. De participerende bedrijven hebben zich voor één tot drie jaar gecommitteerd, mede afhankelijk van het succes van de activiteiten van het Instituut.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...