Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Omstreden Internetwet aangenomen in parlement en democratie in crisis volgens Freedom House

7 februari 2014 - Afgelopen week is een rapport van Freedom House verschenen over de gebrekkige persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in Turkije. Slechts enkele dagen later is in het Turkse parlement een omstreden wet over de regulering van internetwebsites aangenomen, een verontrustende ontwikkeling die de relevantie van het rapport onderstreept.

Freedom House is een non-gouvernementele organisatie gezeteld in Washington DC die wereldwijd schendingen van fundamentele vrijheden –in het bijzonder van de  vrijheid van meningsuiting en pers- en internetvrijheid– waarneemt en rapporteert. Het rapport van 3 februari jl. met de weinig verhullende titel over de bevindingen van de organisatie ‘democratie in crisis: corruptie, media en macht in Turkije’ stelt dat de overheid haar invloed op de media misbruikt om het publieke debat te sturen en beperken. Het rapport concludeert dat door ‘dubieuze relaties tussen media eigenaren en overheid, intimidatie en het onder druk zetten van journalisten door de overheid, schimmige wetgeving en agressieve openbare aanklagers de objectieve journalistiek in Turkije wordt gemuilkorfd’. Het roept de Turkse regering op te stoppen met deze restricties en doet een oproep aan de internationale gemeenschap, de Verenigde Staten in het bijzonder, om betrokken te blijven met de Turkse pers.

De noodzaak hiervan werd extra duidelijk op toen op woensdag 5 februari de omstreden internetwet met een meerderheid van de stemmen in het Turkse parlement werd aangenomen. Toegang tot internet is sinds het van kracht gaan van wet 5651: ‘Regulering van publicaties op internet ter onderdrukking van criminaliteit gepleegd door deze publicaties’ in 2007 beperkt en vele duizenden websites worden geblokkeerd. De bepalingen in deze wet waardoor blokkade van websites toestaan zijn is bovendien in strijd met Europese verdragen, zoals vastgesteld in 2012 door Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De nieuwe wet –in feite een amendement op wet 5651– die deze week is aangenomen bepaalt dat de Turkse telecommunicatie autoriteiten nu geen gerechtelijke uitspraak meer nodig hebben om een website te blokkeren of informatie op te vragen. De nieuwe internetwetgeving is zorgelijk omdat het de Turkse regering meer controle geeft over online publicaties en de toegang tot informatie beperkt.

Om het volledige rapport van Freedom House te lezen klinkt u hier. Meer details over de aangenomen internetwet vindt u in dit rapport van OVSE. 

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...