Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

BLOG: Premier Erdoğan in Berlijn op verkiezingstournee

7 februari 2014 - Bijna op de dag af zes jaar na zijn veel geciteerde rede in Keulen –waarin hij assimilatie omschreef als een misdaad tegen de mensheid– en drie jaar na zijn bezoek aan Düsseldorf was de Turkse premier Erdoğan op 4 februari in Berlijn. Aldaar sprak hij met Bondskanselier Angela Merkel over de mogelijke opening van twee nieuwe hoofdstukken in het EU-onderhandelingsproces en over de situatie in Syrië. Want naast een aanhoudende politieke crisis in eigen land moet de regering in Ankara ook het hoofd bieden aan een inmiddels 700.000 mensen tellende vluchtelingenstroom uit het door een burgeroorlog geteisterde buurland. De Turkse premier is ook verontrust over de toenemende radicalisering van een deel van de opstandelingen in het gebied dat direct aan Turkije grenst. Na de mislukte conferentie in Montreux zijn de vooruitzichten op een spoedige oplossing alleen maar verder geslonken. Terwijl de Turkse diplomatie hard werkt aan een verbetering van de relatie met Iran –een cruciale factor in het vredesproces– blijft de houding van Rusland het grootste struikelblok.  Buiten Merkel zijn er weinig Europese politici die druk kunnen uitoefenen op president Putin. En toevallig is Angela Merkel een van de weinig overgebleven regeringsleiders die vrijdag een ontmoeting met de Russische president heeft in Sotchi. Mét de invloed die Duitsland heeft binnen de EU, had Erdoğan alle reden om naar Berlijn af te reizen.

Uiteraard greep hij de gelegenheid aan om zich ook te richten tot de omvangrijke Turkse gemeenschap in Duitsland. Naast de lokale verkiezingen op 30 maart aanstaande (waarvoor de in het buitenland wonende Turkse staatsburgers niet kunnen stemmen) zullen in de zomer de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het presidentschap plaatsvinden, waarvoor wél in het buitenland gestemd kan worden. Hoewel de kandidaatstelling nog moet plaatsvinden, staat de in januari 2012 aangenomen Verkiezingswet toe dat de zittende premier zich kandideert, zonder dat hij zijn positie opgeeft. Erdoğan kan zodoende op twee paarden wedden: het presidentschap, en als dat geen overwinning oplevert kan hij, zij het dan wel met averij, in theorie als leider van de AKP voor een vierde keer tot premier worden gekozen. In theorie, want volgens de interne AKP-statuten mag een premier maar tot twee keer toe herkozen worden. Afhankelijk van hoe Erdoğan uit de huidige politieke crisis komt, kan hij de partij er echter toe bewegen de statuten aan te passen. Maar als de premier zijn –tot voorkort onaantastbare–  positie weet  te handhaven zal niets hem in de weg staan voor een vierde termijn. En ook voor die verkiezing hoeven Europese Turken niet meer naar het moederland.

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...