Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

De innovatierace van Turkije

10 december 2013 - Turkije is zich bewust geworden van het cruciale belang van Onderzoek & Ontwikkeling (R&D) en innovatie voor de Turkse economie. De Turkse regering heeft onder de naam Vizyon (Visie) 2023 een aantal doelen gesteld waarmee Turkije met het honderdjarige bestaan van de Republiek in de top tien meest ontwikkelde landen zal behoren. Om die reden probeert de regering op verschillende wijzen de R&D activiteiten te stimuleren. Zo maakte de minister van Wetenschap, Industrie en Technologie, Nihat Ergün in oktober tijdens het Information Economy Global Forum georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) en het Turkse ministerie van Wetenschap, Industrie en Technologie, bekend dat een nieuwe pakket van steunmaatregelen wordt samengesteld om de R&D investeringen in Turkije op te voeren.

De wilskracht van de Turkse regering om haar doelen voor 2023 te behalen met name op het gebied van innovatie is terug te zien in het beleid dat wordt gevoerd. De regering biedt speciale stimulansen voor investeringen in de vorm van belastingvrijstellingen en financiële steun om de technologische concurrentie-en innovatievermogen te verbeteren. Het land heeft meer dan 50 technoparken, waarvan het technopark in Istanbul de grootste van Europa is met meer dan 2.500 bedrijven. Daarnaast zijn 148 nationale en internationale bedrijven in R&D centra in Turkije gevestigd. De regering streeft om in 2023 $ 500 miljard aan export te verdienen. Dit willen ze bereiken door het nationale budget voor R&D in 2023 te verhogen met 3% ($60 miljard). Hiervan zal twee derde moeten worden gefinancierd door de particuliere sector. Volgens Ergün gaan veel landen de fout in door in tijden van economische crisis te bezuinigen op hun R&D-budget. Het korten op informatie en technologie zijn oplossingen voor op de korte termijn. Om hun doelstellingen op de lange termijn te beschermen, moeten landen volgens Ergün investeren in R&D en innovatie.

Hoewel Turkije de laatste decennia veel investeert in R&D en innovatie, loopt het land nog aanzienlijk achter. Zo zijn volgens een rapport  uit 2013 over innovatie van de Europese Commissie de doelstellingen en plannen van de Turkse regering te ambitieus. Ondanks dat de groeicijfers een positieve ontwikkeling aangeven, blijkt uit trendanalyses dat Turkije met haar huidige tempo niet helemaal op schema ligt. Turkije focust volgens het rapport te veel op de kwantitatieve invoer van R&D en innovatieve uitgaven. De output blijft echter zowel kwantitatief als kwalitatief achter bij de verwachtingen. Hierdoor is het afgelopen decennium slechts  een beperkte vooruitgang geboekt. Turkije staat op de 27ste  plaats van de 33 Europese landen wat betreft groei in wetenschap en technologie. Deze vooruitgang wordt gemeten aan de hand van een aantal samengestelde indicatoren, zoals het aandeel veel geciteerde publicaties van een land, aantal topuniversiteiten per miljoen inwoners (10 van de 174 universiteiten zitten in de top 500), octrooiaanvragen (tussen 1995 en 2009 heeft Turkije 2.412 patenten aangevraagd, terwijl Nederland 117.007, en Japan 2.906.878 patenten hebben aangevraagd in dezelfde periode) en het aantal prestigieuze Europese onderzoek subsidies. Uit hetzelfde rapport komt ook naar voren dat Turkije in het afgelopen decennium weinig vooruitgang heeft geboekt wat betreft het vergroten van de kennisintensiteit van de economie (28ste  plaats).

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...