Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Seminar: De relatie tussen Islam en democratie: een gecompliceerde relatie

Actualiteitenseminar: De relatie tussen Islam en democratie: een gecompliceerde relatie

NGIZ Den Haag, Turkije Instituut en Instituut Clingendael  

Hoe verhouden Islam en democratie zich tot elkaar. Tegenover de populaire opvatting  dat beide moeilijk met elkaar te verenigen zijn,  staat een gecompliceerder en genuanceerder werkelijkheid. Het beeld van islamitische landen op het vlak van democratie is op zijn minst gemengd  te noemen. Zo laat Indonesië –het grootste Islamitische land- een tamelijk stabiele democratie zien. In Turkije ligt dat al weer ingewikkelder. En Egypte worstelt met zelfs het begin van het democratiseringsproces. Hoe deze verschillen te verklaren? Speelt religie hierbij een rol en welke? Die vragen worden op maandag 16 december besproken tijdens een middag-actualiteitenseminar, georganiseerd door Instituut Clingendael, het Turkije Instituut en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ).

Sprekers zijn Atef Hamdy, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan Instituut Clingendael . Hij zal over Egypte spreken. Martin van Bruinessen, tot voor kort verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar vergelijkende studie van de moderne Islamitische samenlevingen, zal over Indonesië spreken. Turkije zal als derde casus door Lily Sprangers, directeur van het Turkije Instituut en verbonden aan de Universiteit Leiden, geïntroduceerd worden. De middag zal worden voorgezeten door Jan Rood, voorzitter van het NGIZ.

De ontvangst is om 13.30 uur. De bijeenkomst zelf zal om 14 uur aanvangen en rond 17 uur worden afgesloten met een drankje. De locatie is Instituut Clingendael te Den Haag.

Graag nodigen wij u uit voor dit seminar. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich opgeven door een email te sturen o.v.v.  ‘lezing Islam en democratie’ naar Christine Snoeks, ngiz@clingendael.nl.

Agenda

16 december 2015

Boekpresentatie 'De Vergeten Geschiedenis van mijn Grootvader
Sulayman Hadj Ali

door: Meltem Halaceli

Namens de uitgever:
Meltem Halaceli komt met de ontdekking van de verloren gewaande memoires van haar opa Sulayman Hadj Ali, een alawiet, op het spoor van een verborgen geschiedenis. Om te begrijpen wat haar grootvader als dienstplichtig soldaat in het Osmaanse leger in de Eerste Wereldoorlog heeft doorgemaakt, moet ze op reis naar zijn geboortestad Adana, in het zuiden van het huidige Turkije. En om te begrijpen wat oorlog is, gaat ze naar Beiroet. Terwijl ze het dagboek in het Nederlands vertaalt (en deels in dit boek publiceert) ontdekt ze verborgen kanten van haar afkomst. Hadj Ali’s geschiedenis heeft een enorme invloed gehad en bepaalt haar eigen identiteit. Door de recente ontwikkelingen in Syrië is die geschiedenis bovendien hoogst actueel. De periode waarin haar grootvader leefde was een scharnierpunt in de geschiedenis van het Midden-Oosten, en de invloed ervan is nog lang niet uitgewerkt…

Locatie: Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
Tijd: 15:00-17:15 uur

6 oktober 2015 tot en met 31 januari 2016

Europalia Turkey

Uitzonderlijke kunstwerken uit de grootste Turkse musea, de fine fleur van de hedendaagse kunst, hedendaagse en traditionele dans, co-creaties, klassieke muziek, electronische muziek, literaire evenementen, een focus op film... van 6 oktober 2015 tot 31 januari 2016, worden al deze facetten van dit veelzijdige en fascinerende land getoond in België en de omliggende regio's.

Klik hier voor de website, waar u het gehele programma kunt vinden.