Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Seminar: De relatie tussen Islam en democratie: een gecompliceerde relatie

Actualiteitenseminar: De relatie tussen Islam en democratie: een gecompliceerde relatie

NGIZ Den Haag, Turkije Instituut en Instituut Clingendael  

Hoe verhouden Islam en democratie zich tot elkaar. Tegenover de populaire opvatting  dat beide moeilijk met elkaar te verenigen zijn,  staat een gecompliceerder en genuanceerder werkelijkheid. Het beeld van islamitische landen op het vlak van democratie is op zijn minst gemengd  te noemen. Zo laat Indonesië –het grootste Islamitische land- een tamelijk stabiele democratie zien. In Turkije ligt dat al weer ingewikkelder. En Egypte worstelt met zelfs het begin van het democratiseringsproces. Hoe deze verschillen te verklaren? Speelt religie hierbij een rol en welke? Die vragen worden op maandag 16 december besproken tijdens een middag-actualiteitenseminar, georganiseerd door Instituut Clingendael, het Turkije Instituut en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ).

Sprekers zijn Atef Hamdy, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan Instituut Clingendael . Hij zal over Egypte spreken. Martin van Bruinessen, tot voor kort verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar vergelijkende studie van de moderne Islamitische samenlevingen, zal over Indonesië spreken. Turkije zal als derde casus door Lily Sprangers, directeur van het Turkije Instituut en verbonden aan de Universiteit Leiden, geïntroduceerd worden. De middag zal worden voorgezeten door Jan Rood, voorzitter van het NGIZ.

De ontvangst is om 13.30 uur. De bijeenkomst zelf zal om 14 uur aanvangen en rond 17 uur worden afgesloten met een drankje. De locatie is Instituut Clingendael te Den Haag.

Graag nodigen wij u uit voor dit seminar. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich opgeven door een email te sturen o.v.v.  ‘lezing Islam en democratie’ naar Christine Snoeks, ngiz@clingendael.nl .

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...