Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

LGBT, een afkorting voor Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, is een fenomeen dat de laatste jaren in Turkije meer in het nieuws gekomen is. De LGBT gemeenschap in Turkije haalde lange tijd uitsluitend op een negatieve manier het nieuws. Aan deze situatie kwam met de Gezi Park gebeurtenissen van afgelopen zomer in Istanbul een einde. Vóór de gebeurtenissen in het Gezi Park probeerde de LGBT gemeenschap vrijwel uitsluitend van zich te laten horen via  (eigen) NGO’s die voor hun belangen opkwamen zonder dat dat veel weerklank had in de Turkse samenleving. De actieve deelname van de LGBT gemeenschap aan de Gezi protesten heeft echter een grote bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid van deze groep in Turkije.

De marginale positie van LGBTs heeft een sociaal-culturele en politieke dimensie. De Turkse samenleving kent strikte genderrollen. Hierbij wordt van een man verwacht dat hij sterk is en gezin en vaderland beschermt. De rol van de vrouw is met name zorgzaam en richt zich onder andere op  het opvoeden van haar kinderen. Traditionele genderrollen en opvattingen over seksualiteit, eer- en schaamtegevoel zijn diepgeworteld in de Turkse cultuur en samenleving. Mensen die afwijken van deze genderrollen, vanwege bijvoorbeeld hun seksuele geaardheid, worden dan al gauw als ‘immoreel’ gezien en daarmee tot een gevaar voor de samenleving. Hierbij speelt de staat een belangrijke rol onder andere door wetgeving, die bijvoorbeeld bestaande genderrollen en opvattingen over seksualiteit beschermt en versterkt. De jaren 1980 vormen in dit opzicht een belangrijke periode omdat de machthebbers na de staatsgreep van 1980 probeerden homoseksuelen en andere ‘afwijkende’ groepen aan te pakken en uit de publieke ruimte te verbannen omdat ze een gevaar voor de publieke moraal zouden zijn. Tegelijkertijd zochten deze groepen echter na 1985 voor het eerst bewust de publiciteit op om de aandacht te vestigen op hun situatie. Hiermee werd de basis gelegd voor de Turkse LGBT organisaties die nu actief zijn.