Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Huidige situatie

Twee recente onderzoeken van World Values Survey (WVS) en KONDA in samenwerking met SPoD (the Social Policies, Gender Identity and Sexual Orientation Studies Association) geven de houding van de Turkse samenleving tegen over homoseksuelen duidelijk weer. In het onderzoek van 2011 van the WVS gaf 84% van de deelnemers aan dat ze geen LGBT als buren wilden hebben.In het onderzoek van KONDA en SPoD uit 2012 werd de vraag “Zou homoseksualiteit strafbaar moeten zijn?“ gesteld. Ondanks het feit dat seksuele handelingen met same sex partners niet verboden is in Turkije, gaf slechts 11.2% aan dat homoseksualiteit niet strafbaar moest zijn. 28, 9% gaf aan dat homoseksuelen genezen moesten worden en 32% vond dat ze gestraft moesten worden.

De grootste problemen waar de LGBT gemeenschap in Turkije te maken heeft zijn volgens het Rapport van Amnesty International uit 2012:

- Onderdrukking en discriminatie. Deze bedreiging komt niet alleen vanuit de samenleving, maar ook vanuit de staat. Daarbij moet vermeld worden dat dit niet uitsluitend iets van de huidige regering is, maar dat de LGBT gemeenschap ook door voorgaande regeringen werd onderdrukt en gediscrimineerd.

- Geweld. Uit het rapport komt naar voren dat naast eerwraakincidenten (Ahmet Yıldız), LGBTs (vooral transgenders) ook met politiegeweld te maken hebben.

- Beperking van vrijheid van meningsuiting (verbod op uitdrukking van LGBT identiteit) op basis van wetgeving die de publieke moraliteit moet waarborgen.

- Beperking van vrijheid van verenigen. Wederom op basis van wetgeving die de publieke moraliteit moet waarborgen.

 - Militaire dienstplicht. Homoseksuelen kunnen ongeschikt verklaard worden voor militaire dienst, maar moeten met bewijsmateriaal komen om te bewijzen dat ze homoseksueel zijn, bijvoorbeeld in de vorm van foto’s of video’s waarop seksuele handelingen met iemand van het zelfde geslacht te zien zijn

Diepgewortelde traditionele genderrollen en sterke sociale controle leiden in het overwegend conservatief-islamitische Turkije geregeld tot homofobie. Ondanks dat de Turkse LGBT gemeenschap zich meer laat zien, is er nog maar weinig verandering gekomen in de intolerante houding van de Turkse samenleving jegens de LGBT gemeenschap. De laatste jaren is het geweld tegen deze groep zelfs toegenomen.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...