Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Beslissing FED zorgt voor opluchting op Turkse markten

23 september 2013 - Het nieuws dat de Amerikaanse Federal Reserve (FED) de geleidelijke afbouw van zijn stimuleringsprogramma zal uitstellen heeft op de emerging markets voor grote opluchting gezorgd. Een dag na de bekendmaking voerden de Turkse aandeelmarkten wereldwijd het herstel aan. Sinds september vorig jaar heeft de Amerikaanse Centrale Bank maandelijks $85 miljard aan obligaties opgekocht om de economie te stimuleren. Vooral opkomende markten als Turkije, Brazilië en India profiteerden van de investeringen die werden gedaan met het vrijgekomen geld. Ook werd bekend dat het Turkse Bruto Binnenlands Product in het tweede kwartaal van 2013 meer was gegroeid dan verwacht. Door de stijgende binnenlandse vraag en overheidsuitgaven kwam de groei uit op 4,4%.

Het nieuws werd echter niet zonder meer positief ontvangen door vicepremier Ali Babacan. Hoewel hij tijdens de Istanbul Finance Summit zei dat de groeipercentages in lijn zijn met de verwachtingen, benadrukte hij dat de kwaliteit van de groei belangrijker is dan de kwantiteit. Stabiele financiële groei zou volgens hem bereikt moeten worden door uitgaven van de private sector in plaats van de publieke sector, met investeringen en niet met consumptie en met domestic savings in plaats van buitenlandse financieringen. De 4,4% groei werd voornamelijk bereikt door een toename van de consumenten- en overheidsuitgaven. Babacan weer er op dat dit leidt tot een verder oplopend tekort op de lopende rekening. ‘Om een duidelijk beeld van de economie te krijgen is het niet voldoende om slechts de economische indicatoren te volgen. Groei is noodzakelijk maar onderwijshervormingen, sociale voorzieningen en milieu zijn even belangrijke onderwerpen die zelfs meer aandacht verdienen,’ aldus Babacan.

Het grote tekort op de lopende rekening veroorzaakt door de import van energie en de hoge buitenlandse schuldenlast, maakt duidelijk hoe afhankelijk het land is van buitenlands kapitaal. Momenteel bedraagt het tekort 6% van het BBP. Sinds de FED het nieuws op woensdag bekendmaakte is de lira 3% in waarde gestegen. De koers van de dollar ten opzichte van de lira is inmiddels gedaald tot 1.94 lira, het laagste punt in drie maanden. De minister van Energie, Taner Yıldız, gaf aan dat de beslissing van de Amerikaanse Centrale Bank positieve gevolgen zal hebben voor de energiesector. Nu de dollarkoers ten opzichte van de lira daalt en daarmee de kosten voor het importeren van energie voor Turkije ook zullen dalen.

De Turkse economie blijft echter kwetsbaar. Volgens het Engelse weekblad The Economist voert Turkije de lijst aan van de meest kwetsbare opkomende economieën ter wereld. Zo is de arbeidsproductiviteit te laag en wordt er te weinig gespaard. Volgens data van de Turkse Centrale Bank is de buitenlandse schuld van de private sector in een jaar tijd met $12,8 miljard gestegen tot $183 miljard. Daarnaast heeft het Turkse statistiekbureau TurkStat ook de werkgelegenheidscijfers bekend gemaakt. De Turkse arbeidsmarkt telde in juni 2.53 miljoen werklozen, een stijging van 0,8% ten opzichte van vorig jaar waarmee het werkloosheidscijfer uitkomt op 8,8%. De minister van Economische Zaken Zafer Çağlayan koos ervoor om de werkloosheidcijfers terzijde te schuiven en de werkgelegenheidscijfers te benadrukken, met 26,3 miljoen werkenden een record. ‘Wij hebben in Turkije niet alleen de werkloosheidcijfers in een rap tempo doen dalen maar ook recordcijfers bereikt met de werkgelegenheid. De afgelopen twaalf maanden hebben we 742.000 banen gecreëerd, een cijfer dat hoger is dan het bevolkingsaantal van enkele EU-lidstaten,’  aldus Çağlayan.

Volgens de minister van Financiën Mehmet Şimşek zal de opluchting in Turkije over de keuze van de FED van korte duur zijn. ‘Het huidige beleid van de FED zal niet lang worden voortgezet,’ zei de minister. Şimşek gaf verder aan dat de overheidsuitgaven niet meer zullen stijgen dan verwacht. Hij voorspelde dat tevens het begrotingstekort in 2013 lager zal uitkomen dan de verwachte 2,2%. 

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...