Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

De Turkse economie

13 juni 2013 - Turkije kende een economische krimp van 4,8% in 2009 door de financiële crisis. In 2010, 2011 en 2012 vertoonde het land echter een spectaculair herstel met indrukwekkende groeicijfers. Ook voor 2013 zijn de verwachtingen hoopvol; de cijfers uit het eerste kwartaal lijken dit optimisme te bevestigen. Turkije heeft inmiddels de schuld bij het IMF afgelost en is in gesprek met de organisatie om een netto betaler te worden. De hoge private schuldenlast en de afhankelijkheid van Foreign Direct Investments lijken het land nu echter enigszins op te breken in deze onrustige tijden.

Algemene cijfers
De Turkse economie kende in 2009 een slecht jaar, veroorzaakt door de wereldwijde financiële  crisis. De voortgang stokte na jaren van economische groei en er was zelfs sprake van een krimp van 4,8%. In 2010 en 2011 vertoonde de Turkse economie echter een spectaculair herstel. De economische groei over het gehele jaar 2010 bedroeg 9,2%. Deze groei zette zich door in het eerste halfjaar van 2011. De verwachting was dat de groei enigszins zou afremmen in het verloop van 2011. Dit was inderdaad het geval, maar met een totaal groeipercentage van 8,8% over het gehele jaar 2011 bleef de groei indrukwekkend.

De wat voorzichtige ramingen van het IMF en van Turkije zelf voor het jaar 2012 bleken gegrond; de groei in dit jaar bedroeg 2,2%. In hetzelfde jaar kromp de economie van de totale Europese Unie met 0,2% en die van de landen in de Eurozone met 0,6%. Europa is een belangrijke handelspartner van Turkije, dus de Turkse export ondervond duidelijk hinder van de imploderende economie van Europa.

Het IMF verwacht dat de Turkse groei over dit jaar 3,4% zal bedragen, de Wereldbank verwacht zelfs een groei van 4%. In het eerste kwartaal van 2013 bedroeg de economische groei volgens de nieuwste cijfers 3%.

Het Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking is in 10 jaar bijna verdriedubbeld van $3.519 in 2002 naar $10.609 in 2012. De verwachting is dat deze groei dit jaar door zet naar $11.236 aan het eind van 2013.

 De werkeloosheid in Turkije schommelde in 2012 tussen de 8% en 10%. In de zomermaanden is de werkeloosheid aanmerkelijk lager door het extra werk in de toeristische sector. In de eerste maanden van 2013 was de werkeloosheid rond de 10,5%.  De verwachting bij aanvang van dit jaar is dat de werkeloosheid voor het totale jaar 2013 8,9% zal zijn.

De inflatie over het jaar 2012 bedroeg 6,16%. In de eerste maanden van dit jaar kwam de inflatie in Turkije uit op 6,13%.

IMF
De positieve groeicijfers van Turkse economie hebben er voor gezorgd dat Turkije de schuld bij het IMF volledig heeft afgelost. In de maand mei heeft een laatste betaling van $431 miljoen  plaatsgevonden en Turkije is nu volgens premier Erdoğan in gesprek met het IMF om aan de organisatie $5 miljard te lenen om zodoende een netto-betaler bij de organisatie te worden. Hiermee zal Turkije ook meer zeggenschap en invloed bij de internationale organisatie krijgen.

Schuldenlast
Zorgen zijn er echter ook om de Turkse economie. Hoewel het land de schuld bij het IMF heeft afgelost, kampt het toch met een stijgende schuldenlast. De economische groei van de afgelopen jaren is mede mogelijk gemaakt met Foreign Direct Investments (FDI). Door de privatiseringen en de stijgende belastinginkomsten heeft de overheid de schuld bij het IMF afgelost, maar de publieke en vooral de private sector hebben echter wel veel geld geleend.

Het percentage schuld als deel van het Bruto Nationaal Product van Turkije bedroeg in 2012 42,8%. Dit valt mee, zeker in vergelijking met veel landen in de Eurozone op dit moment. Met dit percentage voldoet Turkije bijvoorbeeld nog ruimschoots aan de 60% eis in het Verdrag van Maastricht.

Het is juist de private sector waar zorgen over bestaan; daar is de schuldenlast in 10 jaar tijd snel  gegroeid. Eind 2012 bedraagt de totale private schuldenlast $226 miljard, dit is ongeveer 60% van de totale Turkse schuldenlast van $336.9 miljard. Dit is gevaarlijk, omdat bedrijven en privépersonen  failliet kunnen gaan bij economische tegenslag, terwijl de overheid vaak tegen een relatief laag rentetarief kan blijven lenen. Deze tabel geeft een duidelijk overzicht in de veranderende Turkse schuldenlast.

Onrust
De afhankelijkheid van FDI maakt dat de huidige protesten in Turkije een risico vormen voor de Turkse economie. De beurs in Istanbul is in de eerste week van de demonstraties in één dag met 10,5%  gedaald. In de dagen daarna vertoonde de beurs een voorzichtig herstel, maar de situatie blijft uiterst broos. De demonstraties en de onrusten hebben enkele buitenlandse  investeerders al doen besluiten hun geld weg te halen uit Turkije, de vrees is dat anderen zullen volgen.

Er is Premier Erdoğan dan ook veel aan gelegen om de onrusten zo snel mogelijk de kop in te drukken. Hij waarschuwde dat Turkije het slachtoffer is geworden van een complot van een groep banken beleggers,  die door speculaties de Turkse beurs doen kelderen en hier zelf geld mee verdienen.

Tenslotte melden reisorganisaties dat de boekingen voor Istanbul en in mindere mate voor de kustgebieden teruglopen als gevolg van de onrust. De onstuimig gegroeide toeristische sector, inclusief het zogenaamde congrestoerisme, vormt een belangrijke bron van inkomsten. Bijna 3% van het totale Turkse Bruto Binnenlands Product is afkomstig uit toerisme, voor Istanbul en de kuststeden ligt dat percentage nog aannemelijk hoger. Met de vrees dat de perspectieven voor het binnenhalen van de Olympische Spelen in 2020 onder druk komen te staan als de orde niet snel hersteld wordt, lijken al met  al voldoende redenen voorhanden om zo snel mogelijk de normaliteit in de grootste stad van het land en ook elders  te herstellen. De vraag is of de regering-Erdoğan er voor kiest om de demonstranten en hun sympathisanten in de rest van Turkije tegemoet te komen of gaat voor een confrontatie. 

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...