Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Turkije en de EU

30 juni 2013 - De EU heeft toegezegd om in oktober van dit jaar nieuwe onder-handelingen met Turkije te starten. Deze onder-handelingen hebben ruim drie jaar stilgelegen en de relaties tussen Turkije en de EU zijn, mede door de reactie van de Turkse regering op de binnenlandse demonstraties, enigszins bekoeld. 

Pas ná evaluatie van het jaarlijkse voort-gangsrapport dat in oktober uitkomt, is de EU echter bereid om hoofdstuk 22 van het EU Acquis te openen voor onderhandelingen. Het totale Acquis Communautaire van de EU bestaat uit 35 hoofdstukken. Turkije heeft 13 van deze hoofdstukken geopend en alleen het hoofdstuk “wetenschappelijke samenwerking” afgerond.

Ahmet Davutoğlu, de Turkse minister van buitenlandse zaken, bevestigt het openen van hoofdstuk 22 over regionaal beleid. Hij verwacht binnen afzienbare tijd dat de EU ook hoofdstuk 23 en 24 opent voor onderhandelingen. Deze twee hoofdstukken behandelen onder andere de mensenrechtensituatie en migratiebeleid. Op de officiële website van de EU staat een overzicht van het totale aantal hoofdstukken waar een kandidaat lidstaat aan dient te voldoen.

De onderhandelingen over hoofdstuk 22 zouden eigenlijk al eerder van start gaan, maar Duitsland blokkeerde, met steun van Nederland en Oostenrijk, de onderhandelingen wegens het gewelddadig optreden van de politie tijdens de Gezi-park protesten. De onderhandelingen worden heropend in oktober, officieel omdat dan het jaarlijkse voortgangsrapport uitkomt, anderen wijzen op het belang van de Duitse verkiezingen die plaatsvinden in september. Conservatieve krachten in Duitsland zijn tegen de toetreding van Turkije tot de EU, op deze wijze kan de kwestie over de verkiezingen heen worden getild. De Turkse EU Minister Egemen Bağış beschuldigde Merkel vorige week al van het blokkeren van het hoofdstuk om binnenlandse electorale redenen.

Bağış ligt zelf echter ook onder vuur wegens zijn recente uitspraken. Volgens Bağış verschilt het Turkse politieoptreden niet van vergelijkbare gevallen in Italië, Griekenland, Spanje en Duitsland. In een ontmoeting met de ambassadeurs van Europese lidstaten, liet de Turkse minister een vijftien minuten durende film zien, waarop onder andere bier drinkende demonstranten in de Dolmabahçe moskee te zien zouden zijn. De Muezzin van de Dolmabahçe moskee, waar gewonde demonstraten werden behandeld gedurende de protesten, ontkent echter dat er alcohol gedronken zou zijn in de moskee. De EU ambassadeurs hadden aangedrongen op transparantie naar aanleiding van het harde optreden van de Turkse politie ten aanzien van de demonstranten.

Vorige maand, voor het uitbreken van de Gezi-park protesten, stelde Bağış dat “Turkije geen gewone kandidaat lidstaat is, maar een kandidaat om het leiderschap in de EU op zich te nemen. “

Eerder deze maand haalde de Turkse premier Erdoğan zich de woede op de hals van onder andere Hannes Swoboda, de voorzitter van de Sociaal Democratische fractie van het Europees Parlement. Erdoğan stelde onder andere “geen beslissingen van het Europees Parlement te erkennen”. De premier heeft nu echter beloofd een bezoek aan Brussel te brengen als het nieuwe hoofdstuk van het Acquis open wordt gesteld voor onderhandelingen. Angela Merkel verklaarde deze week blij te zijn met de nieuwe toetredingsonderhandelingen. Ze stelde echter ook de democratische waarden van de EU niet onderhandelbaar zijn.

De EU is de belangrijkste handelspartner van Turkije; volgens het Turks statistische bureau Turkstat zijn 40,4% van de totale exportinkomsten afkomstig uit de EU. Het economische neoliberale beleid van Turkije is voor een groot deel afhankelijk van Foreign Direct Investments, een aanzienlijk deel van deze investeringen (60-75%) is afkomstig uit de EU.

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...