Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Redactioneel - Terugtrekking en de nieuwe grondwet: waar gaat Turkije naartoe?

Het belangrijkste thema in Turkije is momenteel het overleg tussen de regering en de PKK over terugtrekking (van het Turkse grondgebied) en ontwapening van de PKK-strijders. De veranderende geopolitiek in de regio bespoedigde de vredesonderhandelingen in Turkije en leidde tot de oproep van PKK-leider Öcalan de wapens neer te leggen. Momenteel trekken commissies van wijze mensen door het land om te luisteren, uit te leggen, en de geesten rijp te maken voor het schijnbaar op handen zijnde akkoord.

Eén en ander hangt samen met het Turkse grondwetsproces, waarover binnenkort een uitgebreide analyse op onze website verschijnt. Een belangrijke vraag is welke politieke en culturele rechten de Koerden en andere minderheden in de grondwet zullen krijgen. Hoewel het proces zeer moeizaam verloopt is de Turkse regering nog altijd van plan een grondwetsvoorstel in het najaar aan de Turkse bevolking voor te legen. De grondwet, die de huidige, grotendeels door militairen geschreven, grondwet uit 1982 moet vervangen zal bepalend zijn voor de vraag waar Turkije naartoe gaat.

Op 14 mei aanstaande (19.30 uur) organiseert het Turkije Instituut, samen met Turkish Studies at Leiden University, een debat tussen journalist Joost Lagendijk en hoogleraar Turkse talen en culturen Erik-Jan Zürcher, waarin deze en andere vragen voorbij zullen komen. Aanleiding voor dit evenement is het boek ‘De Turken komen eraan’, dat Lagendijk met zijn vrouw Nevin Sungur schreef. In dit boek proberen beide auteurs de de vaak gebrekkige kennis van Nederlanders over Turkije bij te spijkeren. Hoewel de basis van het boek historisch van aard is, gaan Sungur en Lagendijk ook in op de Turkse actualiteit. Op de website vindt u een korte recensie van het boek. Binnenkort versturen wij een uitnodiging over de aanmeldprocedure.

In deze nieuwsbrief vindt u een artikel over het aangenomen vierde justitiële hervormingspakket en informatie over het project Station Centraal.

Nieuwsbrief Turkije Instituut