Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Joost Lagendijk en Nevin Sungur: De Turken komen eraan!

Hoe kan het toch dat Nederlanders meestal niet aan dezelfde vastgeroeste vooroordelen over Turkije ontkomen? Met die vraag indachtig schreven Joost Lagendijk en zijn vrouw Nevin Sungur het boek De Turken komen eraan! Middels een informatief en vlot lezend boek slagen beide auteurs wonderwel in hun opzet informatie over de herkomst van de vooroordelen en een beter begrip van Turkije te bieden.

Langs de historische gevoeligheden tussen Turkije en Europa voeren Sungur en Lagendijk de lezer naar de oorsprong van de vooroordelen. Ook prangende actuele thema’s als het Koerdische vraagstuk en de macht van de AKP krijgen ruimschoots aandacht. De kolommen waarin Sungur en Lagendijk hun eigen ervaringen met de verschillende thema’s delen zorgen ervoor dat het boek en de besproken cases tot leven komen. Interessant is hierin ook het verschil van mening tussen beide auteurs over de AKP, de regeringspartij die het land hervormde, de macht van de kemalisten doorbrak, maar de laatste jaren “genoegen neemt met de status-quo”. In het meest uitgebreide hoofdstuk van het boek betoont Sungur zich als vrouw en als kind van het Turkse onderwijssysteem sceptisch over de ware aard van de AKP, terwijl Lagendijk als voormalig voorzitter van de Turkije-delegatie van het Europees Parlement wat milder is in zijn oordeel. De kerntekst is genuanceerd en de sluimerende onenigheid wordt niet op de spits gedreven.

Niet verwonderlijk zijn zowel Sungur als Lagendijk groot pleitbezorger van de Turkse toetreding tot de EU. Ze wagen zich aan de conclusie dat Turkije voor het honderdjarig bestaan van de Turkse republiek in 2023 lid is van de EU. Hoewel ze duidelijk aangeven dat daar nog een hoop voor moet gebeuren in zowel Turkije (verdergaande politieke hervormingen in het algemeen en het oplossen van de Koerdische kwestie in het bijzonder) als Europa (het oplossen van de eurocrisis en een nieuwe regering in Duitsland), is de argumentatie van beide auteurs niet geheel overtuigend. Naast talrijke potentiële moeilijkheden achten ze het simpele feit dat beide actoren te belangrijk voor elkaar zijn alleen voldoende om de voorspelling van het Turkse EU-lidmaatschap te onderbouwen. Geheel in de genuanceerde trant van het boek geven ze daarbij wel eerlijk aan dat voorspellingen met zo veel onvoorspelbare factoren welhaast onmogelijk zijn. Desondanks is De Turken komen eraan! voor iedereen die met vooroordelen over Turkije wil afrekenen en zijn of haar kennis over het land wil vergroten een onmisbaar boek.

Joost Lagendijk & Nevin Sungur, De Turken komen eraan!, Bert Bakker, 2013.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...