Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

VERSLAG | Conferentie Aanpak Huiselijk Geweld

Op 8 en 9 februari 2013 organiseerde het Turkije Instituut een conferentie over aanpak huiselijk geweld in Istanbul. In opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met het Turkse ministerie van Familie- & Sociale Zaken, nam een Nederlandse delegatie van rijksambtenaren en professionals uit het veld samen met hun Turkse counterparts deel. De bijeenkomst stond in het teken van wederzijdse kennismaking en het verkennen van mogelijkheden voor verdere samenwerking op het terrein van huiselijk geweld.

Nederland en Turkije ondertekenden afgelopen jaar beide de zogeheten Istanbul Conventie, het verdrag van de Raad van Europa voor preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag geeft concrete invulling aan de aanpak van huiselijk geweld in lidstaten, onder meer door het opstellen van een Nationaal Actieplan. Turkije ratificeerde het verdrag als eerste. De Istanbul Conventie is de basis voor de nieuwe nationale Wet 6284, de wet ter bescherming van de familie en ter voorkoming van geweld tegen vrouwen, aangenomen op 8 maart 2012 (internationale vrouwendag).

Tijdens de conferentie kwamen verschillende onderwerpen op het gebied van beleidsvorming en de praktijk aan de orde. De Nederlandse delegatie was onder de indruk van de daadkracht van hun Turkse collega’s. Huiselijk geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Turkije (zie rapport HRW hieronder) en vergt niet alleen uitbreiding en professionalisering van hulpdiensten, politieapparaat en rechterlijke macht, maar vooral een mentaliteitsomslag. Tegelijkertijd viel op dat het Directoraat-Generaal voor de Status van de Vrouw (onderdeel van het ministerie van Familie- & Sociale Zaken) weinig genegen lijkt samen te werken met ngo’s die met hun jarenlange ervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren. De implementatie van de nieuwe wet is sterk gecentraliseerd. Een contrast met de polderaanpak in Nederland, waar overheid en veld nauw samenwerken.

Ondanks dergelijke verschillen overheerste het gemeenschappelijke streven om huiselijk geweld tegen vrouwen hard aan te pakken en de overeenkomsten in de ideeën daarover. De conferentie legde een vruchtbare bodem voor toekomstige samenwerking.

Lees hier het artikel over de samenwerking tussen de Nederlandse en Turkse overheid m.b.t. het tegengaan van huiselijk geweld.
Lees hier rapport over de bijeenkomst.
Bekijk hier het factsheet huiselijk geweld Turkije en het factsheet huiselijk geweld Nederland (Engels).
Lees hier de blog van Renée Römkens, directeur van Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.
Lees hier de blog van Marjanne de Haan, Turkije-specialist.
Lees hier het verslag van Liesbeth van Bemmel en Trijntje Kootstra, Federatie Opvang Internationaal.
Lees hier het rapport van Human Rights Watch over huiselijk geweld (2011), 'He loves you, he beats you'