Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Klein Projecten-Fonds NLTR400

Toekenningen Klein Projecten-Fonds NLTR400

Het jaar 2012 staat in het teken van 400 jaar relaties tussen Nederland en Turkije.

In dit kader vinden voornamelijk tussen maart en november 2012 activiteiten plaats op het gebied van bilaterale overheidssamenwerking, handel en economie, en zijn er tal van culturele en maatschappelijke evenementen.

Om ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de Nederlandse samenleving en de betrokkenheid van Nederlanders met een Turkse achtergrond te bevorderen, heeft de Rijksoverheid het zgn. ‘Klein Projecten-Fonds’ opgericht. De selectie van projecten heeft inmiddels plaatsgevonden.

In totaal werden 115 voorstellen ontvangen, daarvan zijn de volgende projecten gehonoreerd.

Het KPF is bedoeld om (kleinschalige) activiteiten te ondersteunen, die de maatschappelijke belangstelling in Nederland voor de relaties tussen beide landen en/of ontwikkelingen in Turkije een plek geven. Zo wordt de maatschappelijke diversiteit in het totaal aan activiteiten in 2012 bevorderd. Voor het Klein Projecten-Fonds werd een aantal thema’s centraal gesteld:                                                    
(I) jeugd/sport, (II) emancipatie en (III) diversiteit/burgerschap.

Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de inhoud van projecten liggen bij de organisatoren. De Rijksoverheid heeft middels het Klein Projecten-Fonds een aantal van de ingediende voorstellen met beperkte financiële middelen kunnen faciliteren. Het beheer is belegd bij het Turkije Instituut.

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...