Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Persscan TI: 1 -8 juni

INTERNATIONAAL – Hulpconferentie over Somalië in Istanbul

Vertegenwoordigers van 54 landen zijn op donderdag 31 mei jl. voor een tweedaagse hulpconferentie over Somalië in Istanbul bijeengekomen om over de toekomst van het Afrikaanse land te gaan praten. De conferentie begon donderdag met discussies over vier belangrijke onderwerpen: water, energie, wegen en duurzaamheid. Op vrijdag kwam de politieke dimensie van hulp aan Somalië aan de orde. Dit Turkse gastheerschap vloeit rechtstreeks voort uit de diplomatieke, economische en humanitaire hulp die de Turkse regering lanceerde in 2011, tijdens de ergste hongersnood en droogte sinds 60 jaar in Somalië.

Het land in de hoorn van Afrika heeft sinds 1991 geen functionerende centrale overheid en staat internationaal bekend als een ‘failed state’. Volgens de Turkse vicepremier Bekir Bozdağ “is er nu een kans op echte vrede en veiligheid na een lange periode van instabiliteit en conflict”. De hoofdstad Mogadishu bloeit de laatste tijd op nu er relatief weinig veiligheidsproblemen zijn, omdat de opstandelingen zijn verdreven door troepen van de Afrikaanse Unie met de steun van het Somalische volk. De stad kan daardoor met wederopbouw beginnen.

Turkije heeft al flink geïnvesteerd in Mogadishu. Zo was de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan in augustus 2011 de eerste buitenlandse regeringsleider die de stad bezocht in 20 jaar. Sindsdien heeft Turkije een ambassade geopend in de hoofdstad en zijn er sinds maart 2012 rechtstreekse vluchten tussen Turkije en Somalië. Verder zal Turkije een weg aanleggen van de luchthaven van Mogadishu naar het stadscentrum, het waterputten slaan en scholen, ziekenhuizen en regeringsgebouwen bouwen. 

De conferentie in Istanbul resulteerde onder meer in het opstellen van een routekaart voor Somalië, waarin doelen worden gesteld voor 2015. Het mandaat van de huidige Somalische overgangsregering eindigt in augustus, waardoor verschillende Somalische groeperingen het met elkaar eens moeten worden over de formatie van een nieuwe regering. Voorop staat daarbij de eenheid van Somalië en het belang van dialoog en transparantie bij de aanstelling van nieuwe leden voor de regering. Voorts deed de Somalische overgangsregering een oproep aan de internationale gemeenschap om fondsen aan Somalië beschikbaar te stellen om het land weer op te bouwen en assistentie te blijven verlenen voor het opleiden van leger, politie, kustwacht en inlichtingendiensten. Somalische deelnemers toonden zich positief over de resultaten van de conferentie en spraken de hoop uit dat steun voor Somalië wordt gecontinueerd.     


Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...