Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

KAGIDER: 'Samenleving wordt conservatiever'

Yeşim Müftüler Seviğ van KAGIDER (Women Entrepreneurs Association)

,,Het aantal vrouwen dat werkt in Turkije is extreem laag. De ‘gender gap’ is enorm en de samenleving wordt steeds conservatiever’’, schetst Yeşim Müftüler Seviğ, algemeen secretaris van KAGIDER- de Turkse vereniging voor vrouwelijke ondernemers - een weinig rooskleurig beeld. Al tien jaar lang zet de organisatie zich in voor vrouwen die een eigen zaak willen beginnen, voert campagnes, doet onderzoek en organiseert seminars en trainingen door het hele land.

De statistieken liegen er niet om. Het aantal vrouwen dat werkt is de afgelopen jaren in Turkije gedaald. Werkte in 1989 nog 34 procent van de vrouwen, inmiddels is dat teruggelopen naar zo’n 26 procent, erg laag. Wereldwijd ligt het gemiddelde op de vijftig procent (in Nederland op ca. 70%). Het aantal vrouwelijke ondernemers is ‘bedroevend’, zegt Seviğ. Tegenover zo’n 1,8 miljoen mannelijke ondernemers staan ongeveer 80.000 vrouwelijke entrepreneurs. ,,En dan te bedenken dat 4,7 miljoen vrouwen in dit land nog analfabeet zijn.’’ Op de Gender Gap Index van het Wereld Economisch Forum bungelt Turkije dan ook onder aan. Op de 126de plaats van de 134 landen. ,,Werk genoeg voor de vrouwenorganisaties in dit land’’, concludeert Seviğ.

De grote kloof tussen mannen en vrouwen is deels het gevolg van de urbanisatie en de voortdurende migratie van dorp naar stad. ,,Op het platteland werkten de vrouwen mee, in de grote steden mogen ze vaak niet werken’, zegt de algemeen secretaris. Een ander obstakel is het gebrek aan betaalbare kinderopvang. ,,We spreken daar keer op keer de regering op aan. Er wordt vaak van alles toegezegd, maar daar blijft het bij.’’ KAGIDER is een groot voorstander van een tegemoetkoming van de staat in de kosten voor kinderopvang aan werkende vrouwen. ,,Een maandelijkse 300 lira (ca. €120) zou vrouwen in staat stellen te gaan werken, het ministerie was hier in principe mee akkoord, maar de invoering blijft uit.’’

Het grootste probleem dat ten grondslag ligt aan de grote gender gap in Turkije is volgens Yeşim Seviğ ‘de groeiende conservatieve mentaliteit’ in het land. ,,Bij de regering en bevolking. Onderzoek wijst ook keer op keer uit dat ook vrouwen zelf vinden dat de plaats van de vrouwen thuis is.’’ Het herhaaldelijke pleidooi van premier Erdoğan aan vrouwen om minstens drie kinderen te krijgen, helpt daar niet bij. ,,We komen nog vaak genoeg universiteitstudentes tegen die na hun studie niet zo nodig hoeven te werken. Trouwen en kinderen krijgen heeft meer prioriteit. Het diploma is er voor de familie en staat mooi aan de muur.’’ Om die reden is KAGIDER ook een project gestart dat afgestudeerde meiden traint voor de arbeidsmarkt. ,,Ze krijgen een vierdaagse cursus in solliciteren, het schrijven van een cv en we begeleiden ze ook naar werk.’’ KAGIDER investeert veel in het ‘empoweren’ van vrouwen. ,,In dit land is een eigen zaak beginnen voor veel vrouwen een stap te ver. Ze moeten zich eerst bewust worden van hun rechten, van hun capaciteiten.’’

Seviğ prijst dan ook het initiatief van de gemeente Istanbul die dit jaar 20.000 huisvrouwen ‘financiële bijles’ gaat geven. In wijkcentra door de hele metropool krijgen vrouwen uitleg over hoe te sparen, te lenen, hoe om te gaan met schulden en creditcards. ,,Dit zijn zeker positieve ontwikkelingen. Er is ook in de media steeds meer aandacht voor de gender gap en de problemen van vrouwen in dit land. Ook de nieuwe minister van Familie- en Sociale Zaken Fatma Şahin is erg doortastend en beter ingevoerd dan haar voorgangster, die helemaal niets heeft bereikt.’’

Seviğ hoopt - zoals velen in Turkije - dat met de komst van de nieuwe grondwet die nu in de maak is, ook de situatie van vrouwen in het land zal verbeteren. ,,Alle NGO’s wordt op het moment om hun mening gevraagd. Nu hopen dat de grondwetcommissie al deze adviezen niet naast zich neerlegt. De vraag blijft hoe oprecht de regering echt is, wanneer het vrouwen betreft.’’

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...