Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

KA.DER: 'Politiek is mannenwereld'

Çiğdem Aydın van KA.DER (Association for the Support of Women Candidates) die zich inzet voor meer vrouwen in de politiek.

,,Vrouwen in het Turkse parlement hebben het niet eenvoudig. Mannen hebben het spel ontwikkeld en zij bepalen de regels”, stelt Çiğdem Aydın. Toch probeert KA.DER, de organisatie waar Aydin voorzitter is, zoveel mogelijk vrouwen in Turkije politiek actief te krijgen. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat meer vrouwen actief in de politiek ook leidt tot een vrouwvriendelijker en meer genderevenwichtig beleid.’’

Bij de laatste verkiezingen werd KA.DER voor al haar campagnes en trainingen aan politica in spe beloond. Het aantal vrouwelijke parlementariërs schoot na de verkiezingen van afgelopen zomer omhoog van 48 naar 78 op een totaal van 550 zetels. Van 9,1 naar 14 procent. Weliswaar niet de 50 procent waar KA.DER voor de verkiezingen actie voor had gevoerd, maar een flinke stijging.. ,,Dat bracht ons eindelijk in de dubbele cijfers. We bungelen nu niet meer op alle lijstjes wereldwijd onderaan. ’’

Maar voldoende is het aantal vrouwelijke parlementariërs allerminst, stelt Aydın. Ze wijst erop dat het 24-koppige kabinet slechts een vrouwelijke minister telt. En ook het aantal vrouwelijke burgemeesters schommelt rond een magere 1 procent. Het hele land telt slechts twee vrouwelijke gouverneurs versus 174 mannen.

,,Ook op de hogere posten van de ministeries zijn vrouwen erg slecht vertegenwoordigd.’’ Volgens cijfers van KA.DER is slechts 7 procent van 8.248 managers bij de overheid vrouw.

,,De politiek is een echte mannenwereld. En dat speelt bij alle partijen. Een groot probleem is ook de vriendjespolitiek. Het gebeurt maar al te vaak - en eveneens bij alle partijen - dat een man gevraagd wordt kandidaat te zijn voor een partij, hij weigert maar schuift vervolgens zijn vrouw of dochter naar voren.’’

Glimlachend: ,,Daar mee krijg je dus iemand in het parlement die daar niet uit eigen wil of ambitie zit. Veel inbreng hoef je van hen ook niet te verwachten. Maar de partij kan in ieder geval trots zijn dat ze weer een vrouw binnen de gelederen hebben. ’’ Het gevolg van deze vriendjespolitiek is dat vrouwen die wel uit eigen overtuiging de politiek in willen, lager op de kieslijst belanden. KA.DER blijft de vrouwen ook in het parlement begeleiden. ,,Het is niet eenvoudig. De speelruimte is klein, de hiërarchie binnen de partijen enorm, de regelingen complex.’’

KA.DER heeft zich voor de verkiezingscampagne van afgelopen zomer ook sterk gemaakt voor kandidaten met een hoofddoek. ,,Maar de AKP, de conservatief-religieuze regeringspartij, bleef stil. Erg hypocriet. Ze waren bang om te veel stemmen uit nationalistische hoek te verliezen.’’ Volgens de voorzitter is het beleid van regering wat vrouwen betreft vaak halfslachtig. ,,Ze zijn bijvoorbeeld erg goed in staat om vrouwen te mobiliseren in het voeren van de verkiezingscampagne. Ze hebben een leger van vrouwen die mogen folderen en zieltjes winnen. Maar het parlement zelf blijft vooral terrein voor de mannen.’’ 

De voorzitter van KA.DER mag binnenkort ook voor de speciale commissie verschijnen die zich bezig houdt met het opstellen van de nieuwe grondwet. Ze is pessimistisch. ,,Ik vrees dat er niet veel gedaan zal worden met onze aanbevelingen, ik geloof niet dat de regering echt wat wil veranderen in dit land.’’

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...