Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Nederlands-Turks Woordenboek

Den Haag, 18 april 2012 - Minister Van Bijsterveldt ontvangt eerste exemplaar Nederlands-Turks Woordenboek

Te midden van het strakke en overvolle programma van het Staatsbezoek dat Abdullah Gül, de Turkse president, aflegde aan Nederland, vond op het Ministerie van Onderwijs een bijeenkomst plaats rond een uitgave die veel minder door de druk van de tijd was geplaagd. Wat in 1995 was begonnen, is met een lange onderbreking nu, in 2012 voltooid: een omvangrijk, goed verzorgd Nederlands-Turks Woordenboek. Het Woordenboek is een initiatief van de Nederlandse Taalunie, die het voor een belangrijk deel financierde, en is uitgegeven door Leiden University Press. Op de gedrukte versie die er nu ligt, volgt later nog een online editie. De uiteindelijke uitgave werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Garanti Bank in het kader van de viering van 400 Jaar Diplomatieke Betrekkingen tussen beide landen.

Minister Van Bijsterveldt ontving het eerste exemplaar uit handen van Prof. Dr. Paul van der Heijden, de Leidse Rector Magnificus. Namens de Taalunie lichtte Professor Willy Martin de ontstaansgeschiedenis van dit woordenboek toe en wat deze uitgave zo bijzonder maakt vergeleken met bestaande woordenboeken. Zo zijn alle trefwoorden voorzien van een grote hoeveelheid vertaalequivalenten en voorbeelden, uitdrukkingen en vaste verbindingen. Het boek is mede daardoor, met bijna 1300 bladzijden, niet iets wat je op het laatste moment nog even in je rugzak stopt, merkte de Minister in haar dankwoord op. De fraaie uitgave van in totaal 30.000 woorden (lemmata) met ruim 37.000 betekenissen bij elkaar, nodigt echter uit tot bladeren en lezen en geeft op elke pagina nieuwe inkijkjes in de rijkdom van beide talen.

 Almak (aanschaffen, pag. 27) bu (dit, pag. 269) kitap (boek,pag.181)!

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...