Het Turkije Instituut is sinds eind 2015 gesloten. Aanleiding tot dit besluit was het gebrek aan perspectief op nieuwe fondsen, mede in het licht van de ontwikkelingen in Turkije. De website (turkije-instituut.nl) is nog wel toegankelijk als informatiebron. Hierdoor zal althans een deel van de expertise die in de afgelopen acht jaar is opgebouwd behouden blijven.

Persscan TI: 15-22 maart 2012

Politiek – Beleid ten aanzien van Koerdische kwestie heroverwogen
De Turkse regering heeft besloten een nieuwe weg in te slaan ten aanzien van de Koerdische kwestie. In het nieuwe plan zou Ankara alleen de Koerdische politieke vertegenwoordigers als gesprekspartner namens de Koerdische minderheid  beschouwen. Een rol voor de Koerdische PKK in de dialoog wordt daarmee uitgesloten.

In de nieuwe strategie zou er een grote rol voor de Koerdische Partij voor Vrede en Democratie (BDP) zijn weggelegd en bovendien zou Massoud Barzani, de president van de Iraakse autonome Koerdische regio, worden uitgenodigd als gesprekspartner. Volgens regeringsfunctionarissen zou het doel hiervan zijn om het gehele Turkse parlement bij de kwestie te betrekken om zo een democratische oplossing te vinden. Door de toenemende Turkse agressie jegens de Koerden zou er volgens veel functionarissen in Ankara bovendien sprake zijn van een ‘Turks probleem’ in plaats van een ‘Koerdisch probleem’. Dat wordt voor een groot deel aan de PKK geweten, die er op uit zou zijn om de vijandigheid tussen Turken en Koerden te vergroten. De BDP liet bij monde van haar voorzitter Selahattin Demirtaş weten dat een oplossing zonder inmenging van Öcalan of de PKK onmogelijk is. ‘Een historisch hoofdstuk vereist een historische oplossing,’ zei Demirtaş en hij gaf verder aan dat de regerende AKP de schuldige niet elders moet zoeken.

Twee jaar geleden werden nog in het diepste geheim onderhandelingen gevoerd tussen de PKK en de Turkse geheime dienst MİT en werd PKK-leider Abdullah Öcalan vanuit zijn gevangenschap betrokken bij de onderhandelingen. Geluidsbanden die daarvan op internet opdoken leidden tot een justitieel onderzoek en een crisis tussen justitie en de veiligheidsdiensten. Recente uitbarstingen van geweld die op het conto van de PKK worden gesteld, werden daarop beschouwd als een teken van Turks falend beleid ten aanzien van de Koerdische kwestie. Bovendien werd getwijfeld over de vraag of Öcalan nog wel het juiste aanspreekpunt zou zijn. Öcalan zou aan invloed hebben ingeboet en zijn organisatie niet meer in de hand hebben. 23 maart werden nog 5 PKK militanten door Turkse militairen gedood tijdens een vuurgevecht in de provincie Siirt. 21 maart werden in de provincie Şırnak daartegenover zes politiemannen gedood door de PKK.

Mensenrechten – President bekrachtigt nieuwe wet voor meer vrouwenrechten
President Gül heeft op 19 maart de wet die de rechten van vrouwen aanzienlijk moet verbeteren ondertekend. De wet werd eerder deze maand op de Internationale Vrouwendag unaniem aangenomen door het Turkse parlement. De wetgeving voorziet in verregaande bescherming van alle vrouwen, ongeacht hun burgelijke staat, hardere straffen voor hun belagers, alsook betere nazorg en bescherming achteraf.

Vrouwenactiviste Nazan Moroğlu gaf aan dat de wet de verdienste is van het harde werk van vrouwelijke advocaten en genootschappen. Ze stelde dat in de Turkse cultuur huiselijk geweld als een privéaangelegenheid wordt beschouwd. In 1998 werd er reeds een wet aangenomen die de rechten van vrouwen moest verbeteren, maar die voorzag alleen in de bescherming van de rechten van gehuwde vrouwen. Ondanks de ongebruikelijke overeenstemming tussen regeringspartij en oppositie trachtten oppositiepartijen CHP en BDP een aantal wijzigingen in de wet door te voeren. Zo vond de CHP dat de wet nog te veel nadruk legde op bescherming van het gezin, in plaats van bescherming van de vrouw. Daarnaast trachtten zowel de CHP als de BDP zonder succes om de rechten van seksuele minderheden sterker te waarborgen in de wet, door de term ‘gelijkheid voor beide seksen’ te vervangen door ‘maatschappelijke gelijkheid’.

 

 

Analyses Turkije Instituut

Het Turkije Instituut publiceert regelmatig analyses over de actualiteit in Turkije

Blogs

Turkije Instituut sluit zijn deuren
Turkije Instituut sluit zijn deuren
Nieuw Turks kabinet, Turkse rechtsstaat verder onder druk
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Turkije haalt Russisch vliegtuig neer, internationale coalitie tegen Daesh/IS lijkt te klappen
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Voortgangsrapport 2015: EU tikt Turkije op de vingers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Aan het roer: de grondwet en de economie als AKP's hoofdpijndossiers
Lees meer...